I N T E R I O R    &    F U R N I T U R E
C r e a t e   T h e    A r t    o f    L i v i n g

HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG QUỐC LỘ 1A ĐOẠN BẮC VÀ NAM THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Thi công hoàn trả hệ thống điện chiếu sáng QL1A đoạn Bắc và Nam Thành phố Hà Tĩnh với 558 bộ đèn Teceo 2 157W 72Led dòng 700mA

Quốc lộ 1A là tuyến đường huyết mạch trải dài từ Bắc vào Nam đi qua 31 tỉnh thành trên cả nước. Công ty Việt Anh vừa hoàn thành xong công trình thi công hoàn trả hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1A đoạn Bắc và Nam thành phố Hà Tĩnh thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Bắc thành phố Hà Tĩnh (Km504+400 - Km509+700) và Nam thành phố Hà Tĩnh (Km514+800 - Km517+950), tỉnh Hà Tĩnh.